ارسال تیکت

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :

پس از ارسال تیکت حداکثر بین 1 تا ۱۲ ساعت آینده پاسخ برای شما ارسال خواهد شد.
برخی از تیکت ها ممکن است، نیاز به زمان بیشتری برای بررسی داشته باشند.
پس از ارسال تیکت، نیازی به تماس تلفنی نیست. تیکت ارسالی شما قطعا توسط همکاران ما بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

[ticket-submit]
ورود یا ثبت نام