بنر تزئینات سفره عقد با ترکیب رنگی بسیار زیبا و با کیفیت چاپی بالا توسط تیم طراحی وبسایت جی طرح طراحی گردیده است.
نمونه بنر تزئینات سفره عقد با مد رنگی CMYK و با فرمت PSD طراحی شده است.

ورود به بخش کاربری