منو

خرید اشتراک فایل لایه باز

دانلود روزانه ۵ طرح
روزانه ۵طرح یک ماهه

روزانه ۵طرح یک ماهه

۳۰۰۰۰ تومان
خرید اشتراک
روزانه ۵طرح دو ماهه

روزانه ۵طرح دو ماهه

۵۰۰۰۰ تومان
خرید اشتراک
روزانه ۵طرح سه ماهه

روزانه ۵طرح سه ماهه

۸۰۰۰۰ تومان
خرید اشتراک
دانلود روزانه ۱۰ طرح
روزانه ۱۰طرح یک ماهه

روزانه ۱۰طرح یک ماهه

۵۰۰۰۰ تومان
خرید اشتراک
روزانه ۱۰طرح دو ماهه

روزانه ۱۰طرح دو ماهه

۹۰۰۰۰ تومان
خرید اشتراک
روزانه ۱۰طرح سه ماهه

روزانه ۱۰طرح سه ماهه

۱۲۰۰۰۰ تومان
خرید اشتراک

لطفاً قبل از خرید اشتراک طرح لایه باز موارد زیر را مطالعه نمایید :

:: در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

:: کلیه طرح های لایه باز بجز بخش سربرگ و موکاپ با خرید اشتراک قابل دانلود هستند.

:: هر شب ساعت ۲۴ ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید.