طرح تراکت کتابفروشی
طرح تراکت کتابفروشی طرح تراکت کتابفروشی باترکیب رنگی بسیار زیبا و بصورت کاربردی توسط تیم طراحی وبسایت جی طرح طراحی گردیده است. نمونه تراکت کتاب فروشی لایه باز بوده و قابل ویرایش در برنامه فتوشاپ می باشد. برای طراحی تراکت تبلیغاتی فروشگاه کتاب بصورت حرفه ای ، نیاز به تجربه و ممارست طراح در شناخت اصول زیبایی شناسانه و گرافیکی…

تراکت خدمات فرهنگی لایه باز بوده و قابل ویرایش در برنامه فتوشاپ می باشد.

تراکت تبلیغاتی خدمات فرهنگی با وکتور های بسیار زیبا و کاربردی توسط تیم طراحی وبسایت جی طرح طراحی گردیده است.

تمامی معیارهای چاپ اعم از رنگ ،و کیفیت وکتور و…  و فضای کافی برای درج متن در طراحی تراکت  رعایت شده است

ورود به بخش کاربری