تراکت قنادی ریسو
تراکت قنادی ریسو تراکت قنادی ریسو بصورت عمودی و تک رو طراحی شده است. تمامی معیارهای چاپ اعم از رنگ ،و کیفیت وکتور و…  و فضای کافی برای درج متن در طراحی تراکت تبلیغاتی شیرینی فروشی رعایت شده است.  تا زمانی که هنوز از کاغذ استفاده می شود ، تبلیغات چاپی منسوخ نمیشود و هم چنان تاثیر قوی خود را…
ورود به بخش کاربری