سرنسخه پزشک ارتوپد

سرنسخه پزشک ارتوپد بصورت کاربردی و لایه باز طراحی شده است.
چاپ سرنسخه یکی از مهم ترین ملزومات کار همه پزشکان عزیز  و مراکز درمانی می باشد و کاربرد بسیاری برای آنها دارد.

ورود یا ثبت نام