ست اداری پزشک زنان و زایمان

ست اداری پزشک زنان و زایمان بصورت کاربردی و با مد رنگی CMYK توسط تیم طراحی وبسایت جی طرح طراحی گردیده است.
سربرگ، کارت ویزیت و انواع پاکت‌نامه از مهمترین اسناد در طراحی ست اداری هستند.

ورود یا ثبت نام