خدمات فرهنگی

کارت ویزیت خدمات فرهنگی با مد رنگی CMYK و در ابعاد 9*6 توسط تیم طراحی وبسایت جی طرح طراحی گردیده است.

نمونه کارت ویزیت خدمات فرهنگی با وکتور های بسیار زیبا و بصورت دو رو طراحی شده است.

امروزه با روی کار آمدن دستگاه های پیشرفته ی چاپی ، کارت ویزیت ها را می توان در ابعاد مختلف چاپ کرد و تنوع زیادی دارند.

ورود یا ثبت نام